Thursday, July 24, 2008

Prinsip dan tips untuk para pemimpin...

Dalam dua tiga hari ni,dicelah-celah masa terluang sempat juga habiskan sebuah buku bertajuk" tips2 untuk pemimpin"yang dipetik dari kitab Riyadus Solihin karangan Imam Nawawi.Ia disusun oleh 3 orang penyusun iaitu Ainon Mohd,Nabilah Hassan,dan Arief Saleh Rosman.Didalam buku itu terdapat 10 tips dan prinsip yang dikemukakan,antaranya:,

1)mengasihi orang bawahan.
firman Allah ddalam Surah Annahl ayat 90 "sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil,berbuat baik dan membantu ahli keluarga,Allah juga melarang melakukan perbuatan yang keji,mungkar dan zalim.Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan".

2)Berlaku adil.
Abdullah b Amr b As meriwayatkan,Rasulullah berkata,"Di sisi Allah,orang-orang yang melaksanakan keadilan ditempatkan dibeberapa mimbar yang diperbuat daripada cahaya.Mereka itu adil ketika menerapkan hukum,kepada ahli keluarga dan dalam segala hal yang menjadi tanggungjawab mereka menguruskannya. (riwayat Muslim).

3)Wajib taat pemimpian.
Firman Allah didalam Surah Annisa ayat 59 "wahai orang-orang yang beriman,taatilah kamu kepada Allah dan taatilah rasul serta pemimpin dikalangan kamu".

4)Larangan meminta jawatan
Didalam satu hadis yang diriwayatkanoleh Imam Muslim dari Abu Zar "Rasulullah berkata,wahai Abu Zar aku melihat saudara tidak mampu menjadi pemimpin,percayalah saya mencintai perkara yang saudara fikirkan dicintai oleh Rasulullah.Jangan saudara menjadi pemimpin hanya kepada 2 orang,dan jangan pula saudara menyalahgunakan harta anak yatim".

5)Melantik pembantu yang baik.
Firman Allah "pada hari akhirat nanti,sahabat-sahabat karib akan menjadi musuh antara satu sama lain,kecuali orang yang bersahabat atas dasar takwa" surah azzukhruf ayat 67.

6)larangan memberi jawatan kepada orang yang memintanya.
Dari Abu Zar,Rasulullah berkata "saya bersama dua sepupu saya berjumpa dengan nabi Muhammad,salah seorang sepupu saya bertanya kepada baginda,wahai Rasulullah,lantiklah saya menjadi pemimpin bagi memerintah salah sebuah wilayah yang diserah oleh Allah kepada tuan,sepupu saya seorang lagi berkata begitu juga.Rasulullah menjawab percayalah demi Allah,saya tidak memberi kuasa menjalankan tugas kepada orang yang memintanya ataupun kepada orang yang tamak".riwayat Bukhari dan Muslim.

7)Amar makruf nahi mungkar.
Firman Allah "dan hendaklah ada dari kalangan kamu kumpulan yang menyeru kepada perkara makruf,dan menyuruh berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat.Mereka itulah orang-orang berjaya" surah Ali-imran ayat 104.

8)Tidak membuat apa yang diperkatakan.
Firman Allah "patutkan kamu menyuruh manusia melakukan amalan baik,sdangkan kamu lupa diri kamu sendiri,padahal kamu semua membaca kitab Allah.Tidakkah kamu berakal?...surah Albaqarah ayat 44.

9)Menunaikan amanah.
Firman Allah "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada orang yang berhak"...surah An-nisa' ayat 58.

10)Larangan menzalimi
Dari Abu Hurairah,Rasulullah berkata "saudara sekalian dituntut supaya mengembalikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat nanti.Sehingga kambing yang pernah ditanduk diberikan haknya menanduk semula kambing itu yang pernah menanduknya di dunia dulu"....riwayat Imam Muslim.

Jika ingin ulasan yang lebih lanjut,sila dapatkan buku ini,dipasaran sekarang.Ulasan yang panjang lebar boleh diperolehi dari buku ini.

No comments: